Schedule:

O instruktoru

Rodjena sam 11.04.1973. godine u Beogradu.

Nakon okončanja Pravnog fakulteta i bavljenja advokaturom, novinarstvom, a zatim i pravom intelektualne svojine, uputila sam se na Univerzitet u Stokholmu na master studije iz oblasti zaštite autorskog prava.

Sa jogom sam se prvi put susrela kao veoma mlada, no naklonost ka plesu odvela me je u tom trenutku u baletsku školu.

Težnja ka samospoznanju oduvek je bila prisutna u mom životu i konačno se ispoljila u jogi.

Pre i nakon obuke za joga instruktore u okviru Vidya joga škole u Beogradu, pohađala sam seminare i radionice posvećene ovoj lepoj veštini kao i plesnim tehnikama u Švedskoj, Indiji, Nemačkoj, Holandiji, Španiji, kao i kod nas, i oprobala se u različitim stilovima vežbanja joge. Danas vidim da su ovo sve bile razvojne faze i potraga za sopstvenim izrazom.

Za mene je joga umetnost, način izražavanja i življenja, mogućnost prepoznavanja i sagledavanja onoga ko smo zaista.

Top