Schedule:

O Art jogi

Joga i umetnost? Kakva veza tu postoji? Posvećenici joge sagledali su davno njenu umetničku dimenziju kao veštinu u kojoj suprotstavljene sile u nama teže jedinstvu tako da svaki pokret izražava gracioznost i ravnotežu, eleganciju i lepotu. Primetili su da sve što činimo iz unutarnje lepote i čistote, u potpunoj harmoniji tela, uma i duše jeste umetnost.

Joga sadrži raznolike umetničke aspekte. Reč je o duhovnoj umetnosti koja preobražava čoveka i dovodi ga u kontakt sa njegovim bićem. Ona je umetnost življenja. Ima svoju estetiku i izražajnost, reprezentativnost. Bliska je vizuelnoj umetnosti - naše telo stvoreno je da pravi različite geometrijske i arhitektonske oblike, linije. Onaj koji je posmatra doživljava je kao izvedbu, predstavu.

U Art jogi bavimo se proučavanjem pokreta, anatomskom strukturom i oblikom telesnih položaja, usklađivanjem disanja i kretnji, stvaranjem prostora unutar tela i uma tako da životna energija može slobodno da se kreće.

Korišćenjem tehnika iz klasičnog baleta aktiviramo telo na svim nivoima, od vrhova prstiju na nogama do temena na glavi. Korigujemo položaj tela, unapređujemo balans i koordinaciju.

Takođe, tehnike savremenog plesa daju nam mogućnost da istražimo sopstvenu kreativnost. Učimo kako da koristimo raznovrsnost i prelaze dok se krećemo. Razvijamo osećaj za gravitaciju i improvizaciju. Povezujemo se sa svojim emocijama i sa sobom, kao i um sa telom, što nam daje osećaj slobode i ispunjenosti.

Top