Schedule:

Radionice

Radionice i predavanja Art Yoga Centra osmišljeni su tako da se upoznamo ne samo sa suštinom i tehnikama joge, već i sa srodnim metodama posvećenim ljudskom telu i ostvarenju čovekovog potpunog potencijala, poput onih u klasičnom i savremenom plesu.
Idemo korak dalje ne bi li smo unapredili koordinaciju ruku i nogu, preoblikovali mišiće nogu, osnažili vezu između donjeg i gornjeg dela tela i bili svesniji tokom vežbanja, ali i u svakodnevnom životu. Suština je da bolje sagledamo i razumemo pokret i svoje telo i da ostvarimo svoje potencijale kao ljudsko biće.

Kroz ova iskustva vode nas učitelji joge, plesa, posvećenici na putu ka celovitosti, unutarnjem miru i slobodi.

Top